Kada uspoređujemo Javu i Dart, teško je odabrati koji je bolji jer su među najomiljenijima programerima i developerima. Oba programska jezika su objektno orijentirana i namijenjeni su programerima i developerima kako bi aplikacija bila što bolje napravljena.

Dakle, trebali biste znati neke osnovne razlike između ova dva programska jezika kako bi mogli što bolje odabrati koji je najprikladniji za vaše potrebe.

Java

Što je Java?

Java je objektno orijentirani programski jezik i računalna platforma koju je Sun Microsystems prvi puta objavio u 1995. godini. Postoji puno aplikacija i web stranica koja neće raditi ako nemate instaliranu Javu i svakodnevno ih se stvara sve više.

Java virtualni stroj (JVM – Java Virtual Machine) interpretira i izvršava Java bytecode koji se stvara nakon kompajliranja izvornog koda. Kada je program napisan u Javi i preveden u bytecode, može se pokrenuti na bilo kojoj platformi sa Java virtualnim strojem. „Compile once, run everywhere“. Više o programskom jeziku Java pročitajte ovdje.

dart

Što je Dart?

Dart je također objektno orijentirani programski jezik optimiziran za klijente na raznim platformama. Razvio ga je Google, a koristi se za izradu mobilnih, desktop, backend i web aplikacija. Skalabilna je i kohezivna platforma za izgradnju aplikacija. Upotrijebite jezik Dart, biblioteke i alate da biste napravili bilo što, od jednostavnih skripti do gotovih aplikacija s mnoštvo značajki.

Dart je programski jezik koji se koristi za kodiranje Flutter aplikacija. Malo podsjeća na programski jezik C. Kada se koristi u web aplikacijama, prevodi se u JavaScript pa se može pokretati na svim web preglednicima. Dart koristi „hot reload“ kako biste odmah vidjeli rezultat u vašoj pokrenutoj aplikaciji.

Java i Dart – razlika:

 • Kao vaš prvi programski jezik koji učite bi bilo bolje da učite Javu nego Dart.
 • Dart kôd može izvršiti AOT („Ahead-of-Time“) kompajliranje u strojni kod.
 • Java može smanjiti troškove, potaknuti inovacije i poboljšati aplikacijske usluge.
 • Dart se temelji na BSD licenci. Suprotno tome, Java se temelji na GPLv3 licenci.
 • Dart ima više značajki.
 • ODF datoteke se pišu u Javi.
 • Java i Dart se ne razlikuju toliko kada je riječ o njihovoj sintaksi, ali Dart se više fokusira na kraći kod.
 • Dart funkcionira zaista dobro na poslužitelju.
 • Razvojna okruženja u kojima se piše Java vam mogu pokazati određene pogreške na točnom mjestu gdje se nalaze bez da pokrenete prevođenje kôda. To omogućuje brže uklanjanje pogrešaka i učenje na danim greškama.
 • Dart je jednonitni programski jezik. Dakle, ako bilo koji dio koda blokira izvršavanje programa, program se zamrzne. Da biste to izbjegli, Dart koristi asinkrone operacije koje omogućuju pokretanje vašeg programa bez blokiranja.
 • Dart je izvorno razvio Google, kasnije ga je kao standart odobrila Ecma. S druge strane, Javu je razvio James Gosling iz Sun Microsystems.
 • Dart je brži programski jezik u odnosu na Javu.
 • Kao jedinicu paralelnosti i sigurnosti prilikom strukturiranja aplikacije Dart koristi izolate.
 • Ako ste pisali u Javi, jedan od vaših najvećih prigovora su vjerojatno SDK biblioteke. S druge strane, Dart dolazi zajedno s „Future“ klasom i dizajniranom SDK bibliotekom oko nje koja olakšava posao.

Piše: A. M.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here