Gmail je jedna od najpoznatijih usluga koja služi slanju i primanju elektroničke pošte. Uz prijašnji Hotmail (koji je danas poznat pod nazivom Outlook) Googleova usluga drži primat u uslugama koje se odnose na elektroničku poštu, bez obzira govorimo li o privatnim ili poslovnim korisnicima.

S obzirom na raširenost među korisnicima Google želi i dalje poboljšati kvalitetu pružanja usluga u smislu poboljšavanja usluga primanja, slanja i naravno sigurnosti prilikom slanja i primanja poruka. Jedna od novih mjera koje je Google nedavno uveo u svoj Gmail se zove ”Confidential” mod.

Nakon što korisnik jednom pošalje svoju elektroničku poruku ona je više ili manje izvan kontrole tog korisnika. I ovdje nastupa Confidential mod ili način povjerljivosti kojeg je nedavno osmislio Google. Radi se o načinu rada putem kojeg Gmail svojim korisnicima daje barem djelić kontrole u pogledu poslanih elektroničkih poruka koja se ogleda u izboru rokova te u otežavanju prosljeđivanja elektroničke pošte.

Sam Confidential mod, kao dio Gmailovog korisničkog sučelja, funkcionira iz razloga što on sam za svoj rad tehnički ne koristi standardne protokole koji se inače koriste za isporuku elektroničkih poruka. Poruke koje su poslane preko Confidential načina su umjesto toga pohranjene izravno unutar Googleovih servera.


GMAIL CONFIDANTIONAL MODE

Koliko je ovo dobro i je li ovo jedan od najboljih poteza koje je Google povukao kada se radi o osiguravanju korisnika-pošiljatelja i primatelja elektroničke pošte još se ne može sa sigurnošću reći s obzirom da je ovaj način osiguranja tek nedavno zaživio. Ono što je recimo to tako ”boljka” Confidential načina rada jest ta što primatelji koji svoju pristiglu poštu ne pregledavaju koristeći Gmail trebaju kliknuti na vezu kako bi tu poruku mogli otvoriti unutar internetskog preglednika.

No bez obzira na to, Confidential način osiguranja korisnika je svejedno vrlo dobar pokušaj poboljšavanja mjera sigurnosti u vezi elektroničke pošte. Ako i primatelj i pošiljatelj poruke koriste Gmail kao uslugu za primanje/slanje pošte ovaj način osiguranja će raditi besprijekorno. Evo kako i na koji način.

 

gmail slanje povjerljivih prouka

Slanje poruka korištenjem Confidential načina rada

Ako biste i vi željeli unutar svoje Gmail aplikacije ili usluge preko internetskih preglednika koristiti Confidential način rada, ono što trebate učiniti jest to da trebate imati nadograđen Gmail na posljednju dostupnu verziju. U slučaju da vaš Gmail već i jest nadograđen na posljednju dostupnu verziju samo pričekajte sve dok vam ne postane dostupan Confidential mod.

Kada vam postane dostupan, unutar Gmail-a ćete vidjeti novu opciju unutar koje će pisati ”Confidential Mode – On/Off”. Ova tipka za uključivanje i isključivanje Confidential načina će biti dostupna na dnu prozora za kreiranje elektroničke poruke.

Klikom na Confidential način Gmail će vas upitati kada biste htjeli da vaša elektronička poruka koju pošaljete istekne. Isto tako, Gmail će vas pitati i želite li omogućiti verifikaciju putem SMS poruke.

gmail confidental mod

Nakon što sastavite svoju elektroničku poruku, ako ste omogućili verifikaciju putem SMS poruke, Gmail će vas prije nego što poruku pošaljete, pitati da ju odobrite putem SMS-a. Kako biste ju odobrili putem SMS-a trebati ćete unijeti i svoj broj mobilnog telefona. Ovo će neki protumačiti kao dodatni udarac na privatnost korisnika, što je nešto u čemu ima istine. Ako želite dodatnu verifikaciju putem SMS poruke upišite svoj broj telefona. Ako ne želite nemojte ga upisivati.

Jedna napomena: u slučaju da ne želite čekati vrijeme koje ste odredili kao vrijeme unutar kojeg će vaša elektronička poruka isteći, tu poruku koju ste poslali možete bilo kada pogledati i otvoriti. Ona se naravno nalazi unutar dijela Gmail usluge pod nazivom ”Poslano”. Ovdje ćete isto tako vidjeti mogućnost izravnog onemogućivanja pristupa.

Ovako bi trebao izgledati postupak slanja elektroničke poruke s omogućenim Confidential načinom rada. Manje-više s vaše strane sve je slično kao i kada šaljete poruku bez uključenog Confidential načina. Ipak, što je ono na što će trebati obratiti pozornost primatelj poruke? Nešto više o tome u nastavku članka.

 

Primanje poruka koje su označene kao ”povjerljive” (ili Confidential)

U slučaju da i primatelji i pošljatelji elektroničkih poruka koriste Gmail i primanje i slanje poruka bi trebalo ići bez ikakvih problema.

Tipka za prosljeđivanje poruka bi trebala biti onemogućena. Pokraj nje bi se trebala nalaziti i poruka unutar koje bi trebala ukratko biti objašnjena nova Confidential mogućnost. Izuzev toga, poruka koju ste primili od pošiljatelja koji vam je poslao povjerljivu poruku bi trebala izgledati identično kao i svaka druga poruka.

U slučaju i kada dođe vrijeme da elektronička pošta treba isteći, tekst koji ste dobili unutar e-pošte će isto tako nestati. Sve u svemu, vrlo jednostavno. Naravno, stvari su jednostavne ako obje strane (i pošiljatelji i primatelji) koriste Gmail kao uslugu slanja i primanja e-poruka. No stvari će biti drugačije u slučaju da primatelj ili uopće ne koristi Gmail ili ako umjesto njega koristi neki klijent za slanje i primanje elektroničke pošte treće strane.

istekao-email

Umjesto da vide poruku koju ste im poslali njima će se pokazati poveznica. Nakon što vide poveznicu trebati će kliknuti na nju nakon čega će povjerljivu poruku moći otvoriti u internetskom pregledniku kojeg koriste. Iako je ovo malo kompliciranije, svejedno ćete na eventualno doći do istoga.

obavijest o primljenoj povjerljivoj poruci

 

Što u vezi screenshotova i mogućnosti kopiranja i lijepljena?

Confidential mogućnost će kod korisnika onemogućivati da proslijede poruku koju su dobili koristeći tipku ”Proslijedi”, s time da ih neće u cijelosti onemogućiti da podijele poruku. U stvari ništa ne može spriječiti nekoga od korisnika da otvori poruku koju je dobio i da sadržaj te poruke kopira i zalijepi unutar nove poruke te da tu novu poruku zatim pošalje drugim primateljima.

Ono što Confidential način osiguranja elektroničke pošte isto tako ne može učiniti jest spriječavanje kreiranja ”screenshotova”. U slučaju da primatelj kojemu šaljete neku elektroničku poruku nije od povjerenja ova mogućnost vam tu neće puno pomoći. Jedino kako vam Confidential način tu može pomoći jest tako što će vam dati mogućnost uz pomoć koje vi svoje poruke možete označiti kao privatne.

 

Sve u svemu – slanje i primanje elektroničkih poruka je i dalje vrlo nesigurno i rizično

Kada šaljete i primate elektroničke poruke jednu stvar trebate imati na umu a to je da niti jedna e-mail usluga nije sigurna. Nadalje, e-mail usluge nisu niti osmišljene na način da budu nešto posebno sigurne. Sve poruke koje se šalju su nekriptirane što hakerima uvelike olakšava posao kod presretanja i otvaranja istih.

Nova mogućnost koju Gmail polako implementira na neki način korisnicima nudi kompromis, pogotovo u slučajevima da su i primatelji i pošiljatelji poruka korisnici Gmail-a.

Piše: N.P.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here