Svijet se priprema na vrlo uzbudljivu budućnost u kojoj će automobili voziti sami, u kojoj će taksiji letjeti zrakom, u kojoj će svijet oko nas biti virtualan, u kojoj će roboti raditi većinu repetitivnih zadataka, itd.

Uglavnom, očekuju nas strašne promjene na svim sferama društva, pa je jasno kako mediji konstantno bruje o tome. No, do sada malo spominjani pojam su bila kvantna računala, pa je vrijeme da ih ukratko predstavimo.

IBM već duže razdoblje radi na razvoju tzv. kvantnih računala, koja bi u budućnosti trebala zamijeniti ili barem nadopuniti računala kakva danas poznajemo. Teško da možemo zamisliti kakva je snaga današnjih najboljih računala na svijetu, a prema podacima kvantna računala trebala bi biti još puno kvalitetnija od tih računala.

Radi se o potpuno novoj tehnologiji izrade, koja omogućuje puno brži rad i samim time puno veće izvršavanje operacija u kratkom vremenu.

Iako analitičari smatraju kako će razvoj takvih računala trajati još godinama, IBM smatra drugačije. Nedavno je osnovan tim koji će biti zadužen za razvoj i prodaju kvantnih računala, što nam dade naslutiti da smo bliže razdoblju kvantnih računala nego što smo mislili.

Informacije govore kako je tim IBM stručnjaka napredovao već jako daleko i kako se prema njihovom mišljenju takva računala uskoro mogu očekivati u radu. Takva će računala vrlo vjerojatno biti iznimno skupa, a njihova prvotna zadaća trebala bi biti pomaganje radu super računala.

Kako se čini trenutno veliki problem daljnjem razvoju i ekspanziji čini manjak programa za takva računala. Stoga, im IBM-a žurno radi na tome da putem programskih rješenja omogući laganu tranziciju postojećih aplikacija na kvantna računala.

 

 

Piše: D.Ž.

Komentiraj