Bilo kakav dijagram, za bilo koju namjenu, uz obilje primjera i već gotovih uzoraka. Smartdraw je dovoljno dobar da opravdava poprilično visoku cijenu

Piše: Hrvoje Grdić

U ovoj temi bavimo se dijagramima i softverom koji će nam poslužiti tome da napravimo, po potrebi i složenije dijagrame te ih prezentiramo nekom drugom ili pak za vlastite potrebe. Pogledate li malo poslovne okoline pa čak i one iz popularnih serija i filmova, vidjet ćete da se uvijek pojavljuju ovakvi ili onakvi tokovi stanja, gantogrami, sheme, planovi prostornog uređenja, interijera i eksterijera i tome slično. I ne prikazuje se to za šminku samo, već ovdje spomenuti dokumenti mogu uvelike biti od pomoći i na poslu i za osobne potrebe, kod kuće. Uzmimo da želite preurediti stan, isplanirati prostorni razmještaj soba u vikendici, možda čak i napraviti požarni plan. Nekoć je dobra praksa bila sve to raditi ručno, a danas srećom imamo računala i alate koji to mogu umjesto nas i to preciznije, fleksibilnije i brže. Riječ ovdje neće biti o tipičnim CAD alatima za koje je potrebno neko veće predznanje, već programu koji ima bitne funkcionalnosti i objekte već ugrađene i na taj način pojednostavljuje izradu ovdje spomenutih radnji. Za neke druge izvještaje bit će dovoljan čak i jedan čarobnjak koji će vas navoditi kroz korake te na kraju prikazati izlazni rezultat koji onda možete isprintati i zalijepiti na zid ili pak poslati svojim kolegama i predstaviti svoju ideju. O prednostima pred dobrim starim papirom i olovkom ne moramo mnogo niti govoriti. Ovdje ako želite nešto promijeniti ili ste se odlučili ipak za drugačiji nacrt, neće biti neurednosti, a k tome se na većini predložaka mogu dinamično prikazivati relevantni podaci ovisno o tome što konkretno radite, u slučaju nacrta vikendice to bi primjerice bile razne dimenzije objekata koje možete dobiti klikom miša, kutevi, površine itd. Ne radi se ovdje isključivo o crtanju prostornih planova, već o najrazličitijim tipovima dijagrama koji mogu poslužiti da nešto predstavimo, automatiziramo ili pojednostavimo. U nastavku, na programu SmartDraw pokušat ćemo dobiti bolji uvid u cijelu priču.

Godišnji ciklus

Nije bilo tako davno kada smo si čestitali novu 2013., a Smart Draw 2014 je već spreman. I u ranijim inačicama ovaj alat bio je stvarno vrh kada govorimo o bogatoj ponudi različitih dijagrama, a sa svakom novijom verzijom osim stilskih promjena dolazi obično više predložaka. Ostatak je i prije bio zadovoljavajuć i neke temeljne promjene i nisu bile potrebne. Umjesto Smart Draw-a mogli bismo navesti hrpu drugih aplikacija, od kojih bi svaka mogla odraditi jedan dio posla, ali to bi ujedno bilo i prilično dosta instalacija u jednom danu. Smart Draw zato nudi sve u jednom, a što god da odaberemo naći ćemo se u ugodnom i prepoznatljivom vizualnom okruženju slično onome u Microsoft Office alatima. Početak rada na novom projektu započinjemo odlukom o odabiru dijagrama. Stvar uvelike olakšava činjenica da su svi svrstani u jednu od kategorija, a ukoliko se izgubimo u prašumi raznih dijagrama možemo koristiti jednostavnu pretragu. Pojedini dijagram ne zauzima mjesto lokalno na disku sve dok nije potreban, odnosno dok ne odlučimo da želimo koristiti upravo taj. Tada se odabrani dijagram preuzme sa njihovog servera i u pola sekunde se template stvori pred nama na radnom prostoru. Jednom kada se dijagram preuzme, ostati će spremljen za svaku iduću upotrebu tako da je svaki dovoljno preuzeti samo jednom, a tako i tako sve se odvija automatski i trenutno tako je ovo zapravo dosta efikasno. Najgornja kategorija koju vidimo je ona koja sadrži sve najpopularnije stavke iz svih kategorija pa ukoliko ne radite na nekom specifičnom, uskom području, postoji dobra vjerojatnost da ćete ono što tražite pronaći tamo. Da ovaj uvid dobije svoju širinu, uzeti ćemo iz najbitnijih kategorija po jedan primjer i vidjeti što se njime može učiniti. Prva na redu kategorija je, po hrvatski, Uzrok i posljedica. Da pokažemo obujam predložaka iz svake kategorije koristiti ćemo i neke za koje ne bismo stavili ruku u vatru da znamo što bismo s njima, ali primjera radi uzmimo dijagram Kvar na autu.

Crtanjem do servisa

Kao što možete pretpostaviti, pokvario nam se auto. Srećom imamo SmartDraw pa dok svrati mehaničar možemo mu prikazati potencijalne mogućnosti kvara. Uzrok i posljedica funkcionira na principu da imamo više faktora za neki ishod i onda to razbijemo po kategorijama. U konkretnom slučaju za kvar može biti kriv okoliš (prevruće, prehladno), vozač (pogreška prilikom vožnje, servisiranja), ili pak sam auto (npr. prazan akumulator). Kako bi to izgledalo možete i sami vidjeti u predlošku koji dolazi sa Smart Draw aplikacijom. Iako je ovo samo ogledni primjerak, možemo vidjeti da za ozbiljnije probleme izradom ovakvog prikaza postoji bolja mogućnost diskusije zašto se određen problem dogodio i kako spriječiti isto u budućnosti. Možemo isto tako, sve prezentirati svom timu na način da napravljeni dijagram iznesemo u primjerice, Powerpoint prezentaciju. Samim odabirom predloška iz pojedine kategorije dobivamo i odgovarajući prikaz alata za koje je pretpostavka da ćemo koristiti u tom kontekstu. Za trenutni slučaj to je dodavanje uzroka i detalja te dodavanje teksta. Ove opcije možete pronaći u SmartPanelu. Ostatak sučelja je isti za sve ostale predloške i uz ribbone pri vrhu ekrana imamo dovoljno radnog prostora da sve bude dosta pregledno.

Više od dijagrama

Prelazimo na Certifikate. Dakle, ne radi se ni o kakvom složenom dijagramu ili shemi, već o obrascu, certifikatu kakav dobijete kada položite neki ispit ili odslušate seminar. S obzirom na nešto više grafičkih elemenata, u ovom i još par slučaja moguće je i nešto duže vrijeme preuzimanja templatea, ali ništa strašno. Ono što preostaje za učiniti je unos imena i prezimena osobe kojoj se certifikat izdaje, staviti datum i vrijeme na odgovarajuće mjesto, a ne bi bilo na odmet i umetnuti vlastiti logo ili žig. Preostaje nam samo dokument poslati na ispis i stvar je riješena. Slično ovoj kategoriji je skupina predložaka za izradu letaka. Predlošci se uglavnom sastoje od neke predefinirane grafičke pozadine koju je moguće mijenjati po potrebi i teksta. Ima tu vrlo kreativnog sadržaja raznih oblika i struktura pa ako i nije ono što trenutno tražite, dat će vam dobru ideju u kojem smjeru možete nešto napraviti. Iduća kategorija je dosta bitna kada je riječ o dijagramima pa ćemo se na njoj malo više zadržati. Radi se o raznim grafovima kojih ima uistinu na pretek. Za konkretan primjer uzmimo Pie Chart kojega možemo izraditi i dotjerati baš onako kako želimo. Ako ste previše vjerni Excelu, nema problema jer Smart Draw općenito dosta dobro surađuje s Office paketom i o tome će biti riječi kasnije, a sada recimo samo to da vrijednosti možemo uvesti iz Excel datoteke i stvoriti vlastiti graf kojemu onda imamo mogućnost mijenjati boje, čak i staviti neku vlastitu pozadinu, primjerice kao sliku, umjesto boje. Ako i ne radimo iz Excela, što će ipak biti češće, graf možemo raditi i od nule dodavanjem novih serija podataka, atraktivnim i zanimljivim načinima prilagođavanja svakog detalja.

Za one manje originalne

Ako trebate malo poticaja uvijek možete krenuti s nekim od postojećih izgleda te ih preoblikovati kako vam najviše odgovara. Čak da se i u jednom trenutku predomislite i shvatite da bi umjesto Pie Charta prigodniji bio recimo 3D Chart to možete napraviti jednim klikom, a da ne ostanete bez svih promjena i podataka koje ste već unijeli, već se samo prikaz promijeni. Spomenimo samo da od ovako zanimljivijih predložaka postoji graf za prikaz demografskih podataka, materijalnih sredstava, histograma i drugih ozbiljnijih podataka. Posebno su zanimljivi specifični grafovi koje ćete moći izraditi sami i sve zapravo ovisi isključivo o kreativnosti korisnika da postojeće objekte u programu iskoristi i spoji te dobije prikaz koji će impresionirati ostale. Par takvih primjera je prikaz konzumacije pive u svijetu u obliku kreativno osmišljenog grafa koji za vrijednost na “Y” osi ima visinu čaše. SmartDraw je prepun raznih elemenata i ClipArta kojeg možete ubaciti da simbolizira određenu vrijednost ili stavku i onda nju prikazati primjerice svojom dimenzijom da odgovara i veličini, kao u zadnjem slučaju. Vlastitu sliku ili ClipArt možete i importati nakon što ga izradite u nekom vanjskom alatu. U SmartDraw-u ćete onda postaviti koordinatne osi, njihov minimum i maksimum, odnosno raspon koji želite da se prikaže. Sa markerima, oznakama, legendom i ostalim popratnim tekstom možete upravljati tako da odaberete opciju gdje želite da se tekst pojavljuje, a aplikacija će ga onda pozicionirati na optimalno mjesto. Slično dijagramima o uzroku i posljedici veže se kategorija Decision Trees. Radi se o tipu dijagrama gdje krećete od korijena prema vrhu stabla koje se grana, a svaka nova grana predstavlja novu moguću odluku te na samom kraju nalazi se ishod koji onda okarakterizirate vrijednostima važećim za sve odluke koje dovode do njega. Iz ovog prikaza lijepo se na kraju vide bitni parametri i možete lakše donijeti odluku koji je optimalan put za vas. Primjerice, idete u realizaciju određenog projekta i imate mogućnost odabira broja radnika, plaće i utrošenog materijala. Kada unesete sve potencijalne mogućnosti dobiti ćete rezultat poput “Uz manji broj radnika, posao se obavi za X dana više”. Kako ovdje dodajete nove kućice za odluke, spomenimo da je i njih čak moguće po izboru prilagoditi raznim efektima koje samo odaberete.

Bez računanja

Jedina loša stvar u ovoj priči je ta što SmartDraw ipak nije dovoljno pametan da i sam računa ishode za vrijednosti koje postavimo u čvorove stabla, poput aritmetičkih operacija, već sami unosimo jednostavan tekst. Stoga, nadajmo se da nećemo biti previše neodlučni jer ćemo imati podosta računanja dok napravimo ovaj nacrt.
Iduća kategorija je zbilja ogromna, nazvana je Engineering i sastoji se od dijagrama iz razno raznih dijelova elektrotehnike, elektronike, digitalne elektronike, upravljanja tokom, blok dijagrama, električnih shema, izrade sigurnosnog plana, vodoinstalaterskih instalacija pa sve do izrade nacrta neke građevine, o čemu je bilo riječi u uvodu. Ovaj dio mogao bi dosta vas podsjetiti na Microsoftov Visio, ovdje je moguće dosta sličnog napraviti i SmartDraw prepoznaje gdje se određeni element spaja pa ako slučajno pomaknete žicu, pomaknuti će se i ostatak elemenata, dakle ne radi se samo o statičnim slikicama. Iduća cjelina napravljena je veoma temeljito, a radi se o prostornom prikazu. Cijela kategorija podijeljena je na desetak potkategorija koje uključuju izradu ahitektonskih planova, cijelih katova, kupaonica, protupožarnih mapa, kuhinja, ureda, soba, dućana te raznih interijera i eksterijera. Da demonstriramo ove značajke odabrat ćemo tlocrt jedne kupaonice. Kada izrađujemo ovakav tip dijagrama, primijetiti ćemo ubrzo da u SmartPanelu ima dosta više akcija koje možemo učiniti nego je to bilo do sada. Ako radimo plan od nule, što će biti dosta često, obično to započinjemo izradom zidova u skaliranim dimenzijama. Zid crtamo odabirom polazne točke, nakon čega se pojavljuje informacija o duljini zida i koordinatama gdje želimo postaviti njegov kraj. Iako su početne vrijednosti već postavljenje, i dalje možemo mijenjati debljinu zida i neke druge parametre poput da li želimo da se automatski iscrtavaju kote. Alati koji nam pomažu u projektiranju su još mjerenje bilo koje dimenzije, što ispadne vrlo korisno ako nacrt radite u nekom mjerilu pa možete veoma precizno izmjeriti neku udaljenost. Imamo i mogućnost mjerenja određene površine koju možemo proizvoljno odabrati.

Stalna samo mijena jest

Drugi dio izrade ovakvog plana sastoji se od promjena. Često će se dogoditi da nakon što napravimo preliminarni nacrt, da želimo nešto izmijeniti, premjestiti, zaokrenuti, translatirati i sl. Imamo sve ove mogućnosti na raspolaganju kako bi ispravljanje trenutnog izgleda bilo što jednostavnije. Nakon toga slijedi popunjavanje praznog prostora objektima koje odabiremo iz knjižnice i stavljamo na željeno mjesto. U našem slučaju s kupaonicom to će biti umivaonik, WC, kada, prozori, vrata pa čak i detalji poput WC papira. Postojeća knjižnica je zaista bogata raznim objektima i većina stvari koje ćete koristiti se već nalazi unutra. One druge koje ovdje ne postoje, morat ćete sami nacrtati u nekom vanjskom alatu i importati na skicu. Kada ste napravili tlocrt, možete ići dalje pa napraviti i bokocrt jer SmartDraw ima elemente koji će vam pomoći i za to i mnogo drugih, manje uobičajenih situacija. Možete doslovno u mjerilu nacrtati vašu buduću kuhinju sa svim elementima i najmanjim detaljima, a pod tim se ubrajaju i teksture nekih materijala poput mramora, raznih vrsta drveta i kamena, da ne nabrajamo, zavidna kolekcija uzoraka.

Da ne ostanemo samo na ovim popularnim temama, spomenimo i neke manje uobičajene, a srećom SmartDraw ih ima napretek. Ne znam jeste li ikada imali potrebu napraviti vlastitu uplatnicu ili obrazac, prijavu, inventar, ili bilo što u tom tonu, no u slučaju da jeste ili budete možete upregnuti SmartDraw. Sve ove stvari daju se napraviti u dosta kratkom roku, dodate malo sjenčanja, podebljate rubove i umetnete simbol iz knjižnice i dobit ćete reprezentativan obrazac kojeg onda možete umnožiti na papiru. Imajte na umu da nikakvo računanje ne dolazi u obzir jer dinamičnih polja nema, dakle funkcionalnosti poput onih u Excelu ovdje nećete pronaći. Također, korisna kategorija su karte. Imate mogućnost umetanja karte sa Google Maps servisa i podebljati granice određene zemlje. Osim ponuđenih zemalja, možete napraviti jednostavno i vlastitu kartu i označiti nešto na njoj, primjerice lokaciju vašeg ureda te ju isprintati ili koristiti u prezentaciji. SmartDraw možete koristiti i u poslovne svrhe, ovisno kojim se područjem bavite. Postoji posebna sekcija Marketing gdje ćete pronaći primjerice

MarketingMix dijagram, za potrebe prodaje imamo predložak Poslovni Prijedlog pa i organizacijsku kartu, kružni dijagram, SWOT analizu i štošta drugo. Studentima i svima željnima učenja zasigurno će od koristi biti izrada mentalnih mapa. Vjerojatno se dosta slušali o ovoj metodi učenja pa svi vi koje bolje pamtite vizualno, koristeći SmartDraw možete vrlo brzo “prepisati” gradivo u mentalnu mapu na računalu. Proces je i zaista brz, kreće se od jednog središnjeg pojma i dodaju se čvorovi kao logičke cjeline koje se granaju i tako sve do kraja. Za finale ostavljamo inženjerske poslove, što ćemo grubo podijeliti na mreže i razvoj softvera. Potreban vam je detaljan pregled svih čvorova, Access Pointova, veza, hubova i drugih dijelova neke mreže? Nije uopće problem, kao niti skicirati neki protokol, firewall, cloud shemu ili primjerice Rack dijagram. Što se tiče razvijatelja softvera koji rade s nekim objektno orijentiranim jezikom, nije loše složiti dobar UML grafikon kako bismo povezali sve aktivnosti, procese, baze podataka i slično u jednu smislenu logičku cjelinu i na taj način reducirali količinu ponavljajućeg koda, dobili na preglednosti, ponovljivosti i kvaliteti.

Sve ovo što ovdje možemo izraditi ne služi samo da bi i ostalo na tome, već se svaki pojedini projekt može izvesti u Powerpoint, a sama prezentacija se može izraditi i u samom SmartDraw-u. Istina da nije kao Powerpoint po funkcijama, ali princip sa slideovima i temama je isti, s time da će se ovdje nalaziti dijagrami koje ste izradili umjesto već pomalo dosadnih, uobičajenih Powerpoint elemenata. Osim Powerpointa, postoji mogućnost izvoza i na server, odnosno na Internet.

Ovime smo prošli kroz neke od zanimljivijih dijagrama koje možemo izraditi putem SmartDraw aplikacije, a njihov je broj još puno veći. Mogli ste steći dojam da se radi o mnogo manjih cjelina gdje svaka može biti od velike pomoći i to s naglaskom na brzu i jednostavnu izradu koju nude osnovne funkcionalnosti ovog paketa. Ako imate upravo takvu potrebu za izradom kvalitetnih dijagrama bilo kakve vrste, ali ne i prevelike složenosti onda je SmartDraw program za vas. S dobrim alatom obično dolazi i poštena cijena i tako Standard inačica košta $297, Business $397, a Enterprise $597. Inačice se razlikuju po skupu dodatnih mogućnosti poput još većeg broja dijagrama, integracije s Powerpointom, MS Projectom, Visiom i sl. Ako želite, sve ovo možete isprobati i besplatno u funkcionalnoj demo inačici.Cijene provjerite izravno kod proizvođača, jer su često u tijeku akcije sniženja, pa je neke inačice moguće dobiti sa značajnim popustom.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here