Sredinom prošle godine najavili smo realizaciju projekta WiFi4EU, koji ima za cilj omogućiti besplatni internet na mjestima gdje se okupljaju veće količine stanovnika nekog mjesta. Projekt je osmišljen u sklopu Europske Unije, a njegovo donošenje izglasala je Europska komisija koja je potanko i objasnila koja je svrha ovog projekta. Dakle, nastoji se postići ravnopravnost i osigurati internet veza u mjestima gdje bi korisnici takvo što trebali, odnosno gdje se takvo što konzumira u većoj mjeri.

Projekt obuhvaća općine i tijelima javne vlasti da uz pomoć bespovratnih sredstava Europske Unije izgrade uvjete, odnosno omoguće korištenje besplatnog bežičnog interneta u središtima javnog života. Krajnja ideja je povezati građane na javnim mjestima, odnosno u parkovima, knjižnicama, zdravstvenim i ostalim javnim ustanovama, muzejima, itd.

Prema svježim informacijama, projekt kreće u realizaciju već u narednim mjesecima. Europska Unija je za projekt WiFi4EU pripremila čak 120 milijuna eura za razdoblje do 2019. godine. Potpora će se dodjeljivati u obliku vaučera čija bi prosječna vrijednost trebala biti oko 15.000 eura.

WIFI4EU


Europska Unija ovaj projekt sufinancira u stopostotnom iznosu, dakle neće biti potrebno dodavati novac lokalnih sredina kako bi se projekt priveo svome kraju. Potpora obavezuje one koji je prime da razviju i osiguraju besplatan internet, ali i da infrastrukturu održavaju u pogonu najmanje 3 godine od dobivanja sredstava.

Cijeli sustav instaliranja opreme za bežičnu internet vezu provoditi će određeni izvršitelji, koji se već sada mogu prijaviti na natječaj. S druge strane, natječaj za prijavitelje očekuje se u veljači, kada će se lokalne jedince moći boriti za uspostavu besplatnog interneta.

Tijekom projekta posebna će pažnja biti posvećena teritorijima koji su slabije razvijeni, odnosno pokušati će se ostvariti određena ravnopravnost na području cijele Europske Unije. Za takvo što zalagala se i Hrvatska. Vjerujemo kako će naše općine i javne ustanove poslati svoje zahtjeve te kako će barem dio njih biti usvojen, a besplatna infrastruktura interneta izgrađena.

Službeno priopćenje:

Europski parlament i Vijeće Europske unije odobrili inicijativu pod nazivom “WiFi4EU” 

Program, ukupne vrijednosti 120 milijuna eura za razdoblje od 2017.-2019. godine, namijenjen je svim zemljama članicama Europske unije, a izgradnja WiFi infrastrukture bit će sufinancirana u stopostotnom iznosu. 

ZAGREB, 23. siječnja 2018. – Europska komisija će u cilju jačanja lokalne besplatne i nediskriminirajuće bežične povezivosti te u cilju promicanja povezivanja građana na javnim mjestima, kao što su trgovi, parkovi, knjižnice, muzeji, javne ustanove, zdravstveni centri i sl., započeti u 2018. godini s provedbom plana “WiFi4EU”. Prigoda je to za općine ili zajednice općina, druga tijela i institucije javne vlasti da bespovratnim sredstvima Europskih fondova omoguće korištenje bežičnog interneta na mjestima okupljanja većeg broja ljudi, odnosno mjestima koja se smatraju središtima javnog života.

Program, ukupne vrijednosti 120 milijuna eura za razdoblje od 2017.-2019. godine namijenjen je svim zemljama članicama Europske unije. Raspoloživa sredstva trebalo bi dodijeliti projektima poštujući zemljopisnu uravnoteženost među državama članicama, za što se zalagala i Republika Hrvatska. Potiče se veće sudjelovanje podnositelja zahtjeva iz država članica s relativno niskom stopom korištenja bespovratnih sredstava ili financijske pomoći.

Prihvatljivi korisnici su jedinice lokalne samouprave, a prijavitelji također mogu biti poduzeća i ustanove koji su u vlasništvu jedinica lokalne samouprave.

Izgradnja WiFi infrastrukture bit će sufinancirana u stopostotnom iznosu, a obvezivati će korisnike potpore na osiguravanje internetske povezivosti Wi-Fi mreže te plaćanje troškova održavanja dobivene opreme u trajanju od 3 godine.
Potpora će biti izdana u obliku vaučera prosječne vrijednosti 15 000 EUR po prijavitelju, kojim će se plaćati navedena izgradnja i oprema, a  Europska komisija će isplatiti vrijednost vaučera izvršitelju radova/dobavljaču opreme, koji će bit registrirani na portalu Europske komisije vezanom uz WiFi4EU inicijativu.

Otvaranje portala za registraciju izvršitelja radova i dobavljače opreme očekuje se krajem siječnja 2018., dok se poziv za prijavitelje korisnike očekuje u veljači 2018. Europski parlament i Vijeće uredbu o WiFi4EU (UREDBA (EU) 2017/1953 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 25. listopada 2017. o izmjeni uredaba (EU) br. 1316/2013 i (EU) br. 283/2014 u pogledu promicanja internetske povezivosti u lokalnim zajednicama) donijeli su u listopadu 2017., a sve daljnje aktivnosti proizlaze iz te uredbe.

Više o WiFi4EU inicijativi i često postavljana pitanja možete pročitati na poveznici, dok promotivni letak na hrvatskom jeziku možete pronaći na poveznici.

 

M.Ž.

Komentiraj

Please enter your comment!
Please enter your name here