Samsung je svoje inteligentno korisničko sučelje napokon pustio u rad u cijelome svijetu, što je obradovalo mnoge korisnike. Radi se o sustavu Bixby, koje je razvijeno u svrhu da korisniku Samsung pametnih telefona omogući jednostavno glasovno korištenje uređaja, a pri tome kratkim glasovnim naredbama obavlja složene zadatke. Za sada je Bixby dostupan na engleskom i korejskom jeziku, no ekipa radi na proširenju jezičnih mogućnosti pa nije isključivo da se u nekom kraćem periodu pojave i novi jezici.

Bixby je pametni sustav koji omogućava korisniku da telefonom upravlja na jedan novi specifičan način. Naime, Bixby prepoznaje glasovne naredbe i na temelju toga upravlja radom uređaja. Zanimljivo, Bixby je u mogućnosti obavljati i složene zadatke, pa tako može istovremeno koristiti i koordinirati više aplikacija i radnji.

Novost u sustavu su kratke naredbe koje mogu služiti za duže zadatke. Naime, kada Bixby sustavu kažete primjerice ‘laku noć’, on će prepoznati naredbu, staviti uređaja u noćni režim rada da vas ne uznemirava, ali istovremeno može postaviti i alarm i pripremiti vam raspored za sljedeći dan.

Sve to može biti koordinirano samo jednom naredbom, što je sjajna novost. Također, u slučaju da želite upravo uslikanu fotografiju poslati sestri, sve što trebate izreći jest ‘pošalji fotografiju sestri’. Nakon toga telefon pokreće sve potrebne aplikacije i sinkronizacijom više zadataka, vašu fotografiju šalje sestri na telefon.

Piše: D.Ž.

Komentiraj