DLL datoteke: Što su one i zašto su važne

DLL, odnosno Dynamic Link Library (biblioteka dinamičkih poveznica), je tip datoteke koji sadrži naredbe koje mogu pokrenuti drugi programi da bi učinili nešto. Na ovaj način više programa može dijeliti mogućnosti koje su programirane u jednu datoteku, pa čak i istovremeno. Drugim rječima DLL je izvršna datoteka, koja izvršava određene funkcije, i koja nemože pokretati sama sebe nego se pokreče od izvršne exe datoteke.

Primjerice, nekoliko različitih programa može pozvati jakokoristan.dll (to je naravno, izmišljen naziv), kako bi pronašli slobodno mjesto na tvrdom disku, locirali datoteku u određenom direktoriju i ispisali testnu stranicu putem zadanog pisača.

Za razliku od izvršnih datoteka (to su datoteke koje imaju nastavak .exe), DLL datoteke se ne mogu pokretati direktno, nego ih mora pozvati vanjski kod, koji se trenutno pokreće. Međutim, DLL datoteke su istog formata kao .exe datoteke, pa neke mogu imati i nastavak .exe. Većina DLL datoteka ima nastavak (pogodili ste) .dll, postoje i .ocx, .cpl ili .drv.

DLL greška

Zbog svog velikog broja i učestalosti korištenja, DLL datoteke su najčešći uzrok većine problema koji se pojavljuju kod pokretanja, korištenja i gašenja operativnog sustava i instaliranih programa i igrica..

Možda Vam se čini da je najjednostavnije samo preuzeti DLL koji nedostaje, sa mnogih web stranica koje to nude, no to često nije ispravan način.

Malo više o DLL datotekama

Riječ „dinamično“ u „biblioteka dinamičkih poveznica“ se koristi upravo zato što se dll koristi samo kad ga neki drugi program pozove, umjesto da cijelo vrijeme zauzima prostor u memoriji.

Windows sam po sebi koristi mnogo DLL datoteka, no i ostali programi ih mogu instalirati za svoje potrebe. Međutim, oni se ne otvaraju direktno, jer rijetko postoji potreba za uređivanjem, a velika je šansa da će to uzrokovati probleme.

DLL datoteke su korisne jer omogućuju programu da razdvoji svoje komponente u jedinstvene module, koji se tada mogu dodati ili ukloniti po potrebi. Kad softver koristi DLL na taj način, program koristi manje memorije, jer ne mora učitavati sve odjednom.

Također, DLL datoteke pružaju način na koji se dijelovi programa mogu ažurirati bez potrebe ponovne instalacije kompletnog programa. Ta korisnost je još veća kad više različitih programa koristi isti DLL, jer više aplikacija može iskoristiti isto ažuriranje.

ActiveX kontrole, datoteke kontrolne ploče (control panels) i upravljački programi (device drivers), su neke datoteke koje Windows koristi kao DLL. Sukladno tome, te datoteke koriste ocx, cpl i drv ekstenzije.

Kad DLL koristi naredbu iz drugog DLL-a, tada je prvi ovisan o ovom drugom. To povećava mogućnost prekida rada, jer umjesto šanse da jedan DLL prestane raditi, sada on ovisi i o drugom DLL-u, što će prekinuti prvi ako drugi naleti na problem.

Ako je ovisan DLL ažuriran na noviju verziju, prepisan starijom verzijom ili uklonjen s računala, program koji ovisi o tom DLL-u možda više neće raditi ispravno.

Resursni DLL-ovi su datoteke istog formata kao DLL datoteke, ali koriste nastavke icl, fon, i fot. ICL datoteke su za ikone, dok su FONT i FOT datoteke su za fontove.

Ovo je bilo ukratko, ako Vas zanima dublje objašnjenje što je DLL  i kako funkcionira pogledajte ovaj video sa primjerima:

Piše: D.M.

Komentiraj